Regulaminy

Aktualnie obowiązujące regulaminy Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum w załącznikach.

Ułożone w porządku chronologicznym.


Załączniki:
 1. Regulamin studiów Collegium Balticum - Akademii Nauk Stosowanych.pdf (10.11.2022, 14:07) - pobrań: 52
 2. Wzór dyplomu ukończenia studiów II stopnia.pdf (14.09.2022, 13:13) - pobrań: 1 234
 3. Wzór dyplomu ukończenia studiów I stopnia.pdf (14.09.2022, 13:12) - pobrań: 135
 4. Regulamin STUDIÓW PODYPLOMOWYCH SSW CB.pdf (07.06.2022, 09:49) - pobrań: 290
 5. Regulamin PRAKTYK NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH Praktycznego Collegium Studiów Podyplomowych SSW CB.pdf (12.04.2022, 13:16) - pobrań: 343
 6. Wzór dyplomu ukończenia studiów II stopnia.pdf (31.01.2022, 11:31) - pobrań: 500
 7. Wzór dyplomu ukończenia studiów I stopnia.pdf (31.01.2022, 11:31) - pobrań: 437
 8. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA SSW COLLEGIUM BALTICUM.pdf (10.11.2021, 15:16) - pobrań: 454
 9. Zarządzenie Rektora uchylające zarządzenie w sprawie zmiany realizacji praktyk zawodowych studentów w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa (SARS-Co V-2) w roku akademickim 2021/2021.pdf (09.09.2021, 13:12) - pobrań: 593
 10. Zarządzenie Rektora w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS- CoV-2 wśród społeczności akademickiej Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum.pdf (30.03.2021, 14:41) - pobrań: 740
 11. Zarządzenie Rektora w sprawie zmiany realizacji praktyk zawodowych studentów w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa (SARS-CoV-2) w roku akademickim 2020/2021.pdf (30.03.2021, 14:40) - pobrań: 1 045
 12. ZARZĄDZENIE REKTORA W SPRAWIE TRYBU PRZEPROWADZENIA ORAZ ORGANIZACJI EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W OKRESIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z POWODU SARS-CO-V-2 W SSW CB.pdf (30.03.2021, 14:40) - pobrań: 744
 13. ZARZĄDZENIE REKTORA W SPRAWIE ZASAD PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW I ZALICZEŃ W TRYBIE ZDALNYM W ROKU AKAD. 2019/2020 W SSW.pdf (30.03.2021, 14:39) - pobrań: 743
 14. ZARZĄDZENIE REKTORA W SPRAWIE ZDALNYCH EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W SSW CB.pdf (30.03.2021, 14:38) - pobrań: 743
 15. REGULAMIN STUDIÓW SSW CB.pdf (30.03.2021, 14:38) - pobrań: 1 008
 16. REGULAMIN DYPLOMOWANIA SSW CB.pdf (30.03.2021, 14:37) - pobrań: 1 696
 17. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW I i II STOPNIA W ROKU AKAD. 2020/2021.pdf (30.03.2021, 14:35) - pobrań: 735
 18. Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej.pdf (30.03.2021, 14:34) - pobrań: 720
 19. Regulamin zarzadzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami wlasności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji.pdf (30.03.2021, 14:33) - pobrań: 833
 20. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się SSW CB.pdf (30.03.2021, 14:32) - pobrań: 1 023
 21. Regulamin organizacyjny SSW CB.pdf (30.03.2021, 14:31) - pobrań: 765
Opublikował: Piotr Preś
Publikacja dnia: 30.03.2021, 14:45
Dokument oglądany razy: 13 405
Podpisał: REKTOR dr hab. prof. CB Aleksandra Żukrowska
Dokument z dnia: 11.03.2021