Regulaminy

Aktualnie obowiązujące regulaminy Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum w załącznikach.

Ułożone w porządku chronologicznym.


Załączniki:
 1. Zarządzenie Rektora uchylające zarządzenie w sprawie zmiany realizacji praktyk zawodowych studentów w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa (SARS-Co V-2) w roku akademickim 2021/2021.pdf (09.09.2021, 13:12) - pobrań: 30
 2. Zarządzenie Rektora w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS- CoV-2 wśród społeczności akademickiej Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum.pdf (30.03.2021, 14:41) - pobrań: 237
 3. Zarządzenie Rektora w sprawie zmiany realizacji praktyk zawodowych studentów w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa (SARS-CoV-2) w roku akademickim 2020/2021.pdf (30.03.2021, 14:40) - pobrań: 372
 4. ZARZĄDZENIE REKTORA W SPRAWIE TRYBU PRZEPROWADZENIA ORAZ ORGANIZACJI EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W OKRESIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z POWODU SARS-CO-V-2 W SSW CB.pdf (30.03.2021, 14:40) - pobrań: 236
 5. ZARZĄDZENIE REKTORA W SPRAWIE ZASAD PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW I ZALICZEŃ W TRYBIE ZDALNYM W ROKU AKAD. 2019/2020 W SSW.pdf (30.03.2021, 14:39) - pobrań: 219
 6. ZARZĄDZENIE REKTORA W SPRAWIE ZDALNYCH EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W SSW CB.pdf (30.03.2021, 14:38) - pobrań: 235
 7. REGULAMIN STUDIÓW SSW CB.pdf (30.03.2021, 14:38) - pobrań: 268
 8. REGULAMIN DYPLOMOWANIA SSW CB.pdf (30.03.2021, 14:37) - pobrań: 491
 9. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH SSW CB.pdf (30.03.2021, 14:36) - pobrań: 240
 10. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW I i II STOPNIA W ROKU AKAD. 2020/2021.pdf (30.03.2021, 14:35) - pobrań: 221
 11. Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej.pdf (30.03.2021, 14:34) - pobrań: 224
 12. Regulamin zarzadzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami wlasności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji.pdf (30.03.2021, 14:33) - pobrań: 251
 13. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się SSW CB.pdf (30.03.2021, 14:32) - pobrań: 229
 14. Regulamin organizacyjny SSW CB.pdf (30.03.2021, 14:31) - pobrań: 216
Opublikował: Piotr Preś
Publikacja dnia: 30.03.2021, 14:45
Dokument oglądany razy: 2 853
Podpisał: REKTOR dr hab. prof. CB Aleksandra Żukrowska
Dokument z dnia: 11.03.2021