Warunki rekrutacji

WYMAGANE DOKUMENTY (licencjackie, magisterskie, inżynierskie):

 • Świadectwo dojrzałości (maturalne) i ukończenia szkoły średniej w oryginale, odpisie, kserokopii lub w duplikacie wydanym przez szkołę średnią (oryginał do wglądu)
 • Dowód osobisty kandydata do wglądu
 • Aktualna 1 fotografia kandydata o wymiarach 35x45
 • Ankieta rekrutacyjna
 • Wypełniony kwestionariusz osobowy
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 • Oświadczenie, że staje się studentem/legitymacja
 • Ślubowanie
 • Oświadczenie dot. decyzji w przypadku nieuruchomienia kierunku
 • Zobowiązanie o dostarczenie brakujących dokumentów
 • Oświadczenie dot. udostępniania informacji osobom trzecim
 • Podpisana umowa o proces kształcenia (na miejscu)


POBIERZ WSZYSTKIE DOKUMENTY DO WYDRUKU

 

WYMAGANE DOKUMENTY (podyplomowe)

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

icon_pdf
POBIERZ WSZYSTKIE DOKUMENTY DO WYDRUKU


Opublikował: Piotr Preś
Publikacja dnia: 30.03.2021, 13:45
Dokument oglądany razy: 3 392
Podpisał: REKTOR dr hab. prof. CB Aleksandra Żukrowska
Dokument z dnia: 28.02.2021